Skip to main content

Fujitsu

Fujitsu Technology Solutions Internet

Aktiver service tjeneste (Step 1 of 6)

Velkommen til Fujitsu Support Pack Web side

Servicepartner Login

Aktivering

Denne side benyttes til å aktivere anskaffet Support Pack tjeneste samt å knytte tjeneste opp mot serienummer på enhet tjenesten skal gjelde for. Formålet er å bekrefte hvilken Support Pack tjeneste som gjelder på utstyret og på hvilken adresse dette er installert. Dette vil sikre at vår database for garantiforpliktelser blir oppdatert og gjenspeiler ditt kjøp av utstyr og tjenester. På denne måte vil våre autoriserte partnere kjenne til avtalt servicegrad.


There are two kinds of activation keys, (1) the activation key for Standard Registration of a single Support Pack and (2) a so called master activation key for Solution Registration including SolutionPack and multiple Support Packs HW/SW.
 
Vær oppmerksom på at i løpet av vår garantiservice tid behandler vi person og kontaktdata til deg og/eller dine dedikerte kontakter (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) slik som du har oppgitt til oss. Skulle du ha kjøpt Supportpakken (e) fra en Fujitsu Salgspartner, overfører vi slike data til den kontraktsrettslige Fujitsu Salgspartner og Service Partner for å levere den nødvendige tjenesten og proaktivt informere deg når tjenesten skal utløpe. For ytterligere informasjon om databehandling og informasjon om som skal leveres i henhold til artikkel 13 og 14 i forskriften (EU) 2016/679 ("Generell databeskyttelsesforskrift"), se Fujitsu garantiinformasjon og / eller den lokale databeskyttelsesinformasjonen, som gjelder for ditt område. Dette kan du finne på nettstedet til din lokale Fujitsu-forhandler.
 

Tast inn aktiveringsnøkkel:

Vennligst tast inn din aktiveringsnøkkel for å starte aktveringsprosessen.

Aktiveringsnøkkel:     -  Submit
 
Vagfritt: For å bruke om igjen samme informasjon fra forrige aktivering, vennligst bruk samme aktiveringskode eller serienummer + postnummer som tidligere. Merk: Universal aktiveringskode kan ikke benyttes da den kan inneholde forskjellig kontakt informasjon.
 
Aktiveringsnøkkel:     -  eller serienummer:      og postnummer: