Skip to main content

Fujitsu

Fujitsu Technology Solutions Internet

Aktiver service tjeneste (Step 1 of 6)

Velkommen til Fujitsu Support Pack Web side

Servicepartner Login

Aktivering

Denne side benyttes til å aktivere anskaffet Support Pack tjeneste samt å knytte tjeneste opp mot serienummer på enhet tjenesten skal gjelde for. Formålet er å bekrefte hvilken Support Pack tjeneste som gjelder på utstyret og på hvilken adresse dette er installert. Dette vil sikre at vår database for garantiforpliktelser blir oppdatert og gjenspeiler ditt kjøp av utstyr og tjenester. På denne måte vil våre autoriserte partnere kjenne til avtalt servicegrad.


There are two kinds of activation keys, (1) the activation key for Standard Registration of a single Support Pack and (2) a so called master activation key for Solution Registration including SolutionPack and multiple Support Packs HW/SW.
 

Tast inn aktiveringsnøkkel:

Vennligst tast inn din aktiveringsnøkkel for å starte aktveringsprosessen.

Aktiveringsnøkkel:     -  Submit
 
Vagfritt: For å bruke om igjen samme informasjon fra forrige aktivering, vennligst bruk samme aktiveringskode eller serienummer + postnummer som tidligere. Merk: Universal aktiveringskode kan ikke benyttes da den kan inneholde forskjellig kontakt informasjon.
 
Aktiveringsnøkkel:     -  eller serienummer:      og postnummer: